Shenzhen:

Shenzhen Headquarters: 5F,2A Yushui Building,
Taihua Wutong Island Industrial Park,
Gushu Development Zone, Hangcheng Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China